ENVIAMENTS GRATUÏTS A PARTIR DE 363 € (només a Espanya) Per a la resta de Països consultar ports

Condicions

Condicions generals i d'ús, servei i contractació en SPORTGARRIDO.COM

 

1-OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present avís d'CONDICIONS GENERALS I D'ÚS, SERVEI I CONTRACTACIÓ de la web SPORTGARRIDO.COM regulen l'accés, navegació, ús, servei i contractació dels llocs web sota el domini "SPORTGARRIDO.COM" (en endavant, "lloc web" ), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per "Continguts" tots els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis espanyoles i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

Independentment de les mateixes, SPORT GARRIDO SA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i / o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través de la pàgina web.

S'entendrà que l'accés o la simple utilització de la pàgina web per part de l'usuari implica l'adhesió d'aquest a les condicions generals i d'Ús, Servei i Contractació que SPORT GARRIDO tingui publicades en cada moment en què accedeixi a la pàgina web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals i d'Ús, Servei i Contractació. En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web propietat de SPORT GARRIDO SA

Així mateix, a través de la pàgina web, SPORT GARRIDO SA podrà habilitar a terceres persones (físiques o jurídiques) perquè facin publicitat o prestin els seus serveis.

El present lloc web presenta una sèrie de utilitats de caràcter gratuït i altres de caràcter onerós. Aquestes utilitats queden perfectament delimitades en el lloc web i l'usuari reconeix tenir coneixement de les limitacions que en aquest aspecte la plataforma pugui contenir en cada moment.

Abans d'utilitzar i / o contractar aquests serveis específics prestats per SPORT GARRIDO SA l'usuari haurà de llegir atentament les presents Condicions Generals i d'Ús, Servei i Contractació de creades a aquest efecte per SPORT GARRIDO SA La utilització i / o la contractació d'aquests serveis específics impliquen l'acceptació de les condicions generals i d'Ús, Servei i contractació que els regulen a la versió publicada per SPORT GARRIDO SA en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

2-UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB I REGISTRE

La navegació pel lloc web SPORTGARRIDO.COM és lliure i gratuïta en els seus usos essencials. No obstant això SPORTGARRIDO.COM té com a finalitat la venda de productes propis o de tercers que en cada moment s'ofereixin al portal.

  1. A) Registre com a usuari per a la compra de productes o serveis.

L'usuari podrà registrar-se en la plataforma de manera gratuïta amb l'única finalitat de tenir un compte per a futures o actuals compres. El registre a la plataforma, no obliga en cap moment a l'usuari a l'adquisició de producte algun i té com a finalitat millorar l'administració de comunicacions o ofertes en les que el possible client pogués estar interessat.

L'Usuari haurà d'aportar una sèrie de dades a la pàgina web amb l'única finalitat de gestionar la seva sol·licitud de registre de la manera més eficient. Aquestes dades aportades per l'usuari podran ser utilitzats per SPORTGARRIDO.COM per a l'enviament de notificacions publicitàries tant de la plataforma com de tercers amb els quals SPORTGARRIDO.COM tingui relació mercantil.

En qualsevol cas, s'informarà a l'usuari de la possibilitat de donar-se de baixa d'aquestes notificacions en cadascun dels enviaments realitzats. Per a més informació consulteu el nostre avís legal.

En cap cas el registre efectiu de l'usuari en l'apartat d'Usuari suposa l'acceptació de qualsevol dels serveis onerosos que SPORTGARRIDO.COM ofereix.

Les dades aportades per l'Usuari, han de ser veraços a la data de creació del compte. SPORTGARRIDO.COM es reserva el dret a rebutjar en qualsevol moment el registre d'usuaris o cancel·lar el seu accés sense previ avís per l'incompliment d'alguna de les clàusules d'aquest document de condicions generals i d'Ús, Servei i Contractació, així com les normes de la comunitat que en cada moment s'estableixin.

Si té alguna qüestió sobre aquest punt, pot posar-se en contacte mitjançant el següent correu electrònic: info@sportgarrido.com.

3- MITJANS DE PAGAMENT A SPORTGARRIDO.COM

Els pagaments realitzats pels usuaris en qualsevol modalitat onerosa són realitzats mitjançant la matriu de pagaments "PayPal". En aquesta matriu de pagaments ha l'opció de pagament mitjançant:

-          PayPal: L'usuari podrà realitzar el pagament del producte adquirit, mitjançant les utilitats que en cada moment la plataforma PayPal ofereixi. Si necessita més informació sobre aquest mètode de pagament, pot consultar-ho a: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

-          Targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV virtual: La plataforma admet també pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Aquests pagaments es realitzen mitjançant un entorn segur i en concret gràcies als serveis oferts per "Redsys". Si necessita més informació sobre aquest mètode de pagament, pot consultar-ho a: http://www.redsys.es/

-          Transferència bancària:  La plataforma ofereix com a opció de pagament, la transferència bancària. Consulti amb la seva entitat bancària les condicions de la mateixa per a més informació.

 

En qualsevol cas, SPORT GARRIDO SA generarà la factura oportuna després compra i tenint en compte les obligacions fiscals de cada país.

No obstant això SPORT GARRIDO SA declina qualsevol tipus de responsabilitat de l'incompliment en l'aportació de dades fiscals veraces per a la realització d'aquesta obligació.

SPORT GARRIDO SA declina qualsevol responsabilitat per les incidències que aquests entorns de pagament segur puguin produir respecte de l'usuari, qui haurà de resoldre aquestes incidències amb el proveïdor de pagaments en cas de ser causa no imputable a SPORT GARRIDO SA

4-DRET DE DESISTIMENT

En compliment de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, SPORTGARRIDO.COM posa a disposició de el client la següent informació sobre desistiment en les comprar realitzades a la plataforma.

Puc desistir d'ell un producte adquirit en SPORTGARRIDO.COM?

Sí. Vostè pot desisitir de la compra de qualsevol producte adquirit en la nostra plataforma sense necessitat de cap justificació o penalització, sempre que l'article no hagi estat usat i es retorna en perfecte estat i embalatge. Ha de posar en coneixement de la plataforma en el correu electrònic info@sportgarrido.com.

L'única limitació al seu dret de desistiment serà el contingut en l'article 103. e) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries: "El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament."

Aquest tipus de productes són els destinats a consum o aliment. Abans d'adquirir qualsevol producte a la plataforma, i per al cas en què tingui algun dubte, contacti amb nosaltres mitjançant els canals publicats a la web.

Quin termini tinc per a desistir de la meva compra?

El comprador haurà 14 dies naturals per a desistir de la seva compra. El termini començarà a córrer des de la posada a disposició del producte a client. Des del moment en què vostè rebi el producte a casa, tindrà 14 dies naturals per comunicar a SPORTGARRIDO.COM que desitja desisitir de la seva compra.

He de pagar alguna cosa en cas de desistir de la meva compra? Pagaré les despeses de devolució?

Sí. Les despeses de devolució de la compra corren per compte i risc de client.

Com em tornaran els meus diners?

Un cop verificada la devolució del producte, vostè rebrà la quantitat abonada al més aviat possible i mitjançant el sistema de pagament amb el qual va realitzar la compra.

Vull tornar un producte, com es ho faig saber?

Aquest és un model de sol·licitud de devolució. Copieu i enganxeu aquest text, modificant les seves dades i envieu a info@sportgarrido.com:

"A l'atenció de l'servei a el client de SPORT GARRIDO SA

Adreça de contacte física: C / Comte Cifuentes 19 (18005) Granada

Adreça de contacte electrònic: info@sportgarrido.com

Benvolguts senyors,

Mitjançant la present comunicació, els informo en virtut de l'art. 69 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la meva intenció de desistir de la compra realitzada en el seu plataforma.

Poso a la seva disposició les meves dades, així com els de el producte adquirit en la seva plataforma:

  1. Nom i cognoms:
  2. Direcció completa en què vaig rebre el producte:
  3. Correu amb el qual vaig gestionar la meva compra:
  4. Producte adquirit en la seva plataforma objecte de devolució:
  5. Data de compra:
  6. Data de lliurament al meu domicili de l'producte:

Sol·licito que gestionin la devolució del producte.

 

5-ADVERTÈNCIA LEGAL FINAL

Les presents Condicions Generals i d'Ús, Servei i Contractació s'atorguen sota la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre les mateixes serà resolta d'acord amb ella i sota la jurisdicció espanyola. Seran competents per conèixer de les presents Condicions Generals i d'Ús, Servei i Contractació els tribunals de el domicili de l'consumidor o usuari segons les previsions legals oportunes.