ENVIAMENTS GRATUÏTS A PARTIR DE 363 € (només a Espanya) Per a la resta de Països consultar ports

pagaments segurs

EL NOSTRE PAGAMENT ÉS TOTALMENT SEGUR AMB CERTIFICAT SSL

1- MITJANS DE PAGAMENT A SPORTGARRIDO.COM

Els pagaments realitzats pels usuaris en qualsevol modalitat onerosa són realitzats mitjançant la matriu de pagaments "PayPal". En aquesta matriu de pagaments ha l'opció de pagament mitjançant:

-          PayPal: L'usuari podrà realitzar el pagament del producte adquirit, mitjançant les utilitats que en cada moment la plataforma PayPal ofereixi. Si necessita més informació sobre aquest mètode de pagament, pot consultar-ho a: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

-          Targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV virtual: La plataforma admet també pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Aquests pagaments es realitzen mitjançant un entorn segur i en concret gràcies als serveis oferts per "Redsys". Si necessita més informació sobre aquest mètode de pagament, pot consultar-ho a:http://www.redsys.es/

-          Transferència bancària:  La plataforma ofereix com a opció de pagament, la transferència bancària. Consulti amb la seva entitat bancària les condicions de la mateixa per a més informació.

 

En qualsevol cas, SPORT GARRIDO SA generarà la factura oportuna després compra i tenint en compte les obligacions fiscals de cada país.

No obstant això SPORT GARRIDO SA. declina qualsevol tipus de responsabilitat de l'incompliment en l'aportació de dades fiscals veraces per a la realització d'aquesta obligació.

SPORT GARRIDO SA declina qualsevol responsabilitat per les incidències que aquests entorns de pagament segur puguin produir respecte de l'usuari, qui haurà de resoldre aquestes incidències amb el proveïdor de pagaments en cas de ser causa no imputable a SPORT GARRIDO SA

2- DRET DE DESISTIMENT

En compliment de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, SPORTGARRIDO.COM posa a disposició de el client la següent informació sobre desistiment en les comprar realitzades a la plataforma.

Puc desistir d'ell un producte adquirit en SPORTGARRIDO.COM?

Sí. Vostè pot desisitir de la compra de qualsevol producte adquirit en la nostra plataforma sense necessitat de cap justificació o penalització. Ha de posar en coneixement de la plataforma en el correu electrònic info@sportgarrido.com.

L'única limitació al seu dret de desistiment serà el contingut en l'article 103. e) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries: "El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament."

Aquest tipus de productes són els destinats a consum o aliment. Abans d'adquirir qualsevol producte a la plataforma, i per al cas en què tingui algun dubte, contacti amb nosaltres mitjançant els canals publicats a la web.

Quin termini tinc per a desistir de la meva compra?

El comprador haurà 14 dies naturals per a desistir de la seva compra. El termini començarà a córrer des de la posada a disposició del producte a client. Des del moment en què vostè rebi el producte a casa, tindrà 14 dies naturals per comunicar a SPORTGARRIDO.COM que desitja desisitir de la seva compra.

He de pagar alguna cosa en cas de desistir de la meva compra? Pagaré les despeses de devolució?

En cap cas. No haurà d'abonar cap quantitat si ha decidit desistir de la seva compra en el període anteriorment assenyalat.

Com em tornaran els meus diners?

Un cop verificada la devolució del producte, vostè rebrà la quantitat abonada al més aviat possible i mitjançant el sistema de pagament amb el qual va realitzar la compra.

Vull tornar un producte, com es ho faig saber?

Aquest és un model de sol·licitud de devolució. Copieu i enganxeu aquest text, modificant les seves dades i envieu a info@sportgarrido.com:

"A l'atenció de l'servei a el client de SPORT GARRIDO SA.

Adreça de contacte física: Carrer Comte Cifuentes 19 - (18005) Granada (Espanya).

Adreça de contacte electrònic: info@sportgarrido.com

Benvolguts senyors,

Mitjançant la present comunicació, els informo en virtut de l'art. 69 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la meva intenció de desistir de la compra realitzada en el seu plataforma.

Poso a la seva disposició les meves dades, així com els de el producte adquirit en la seva plataforma:

  1. Nom i cognoms:
  2. Direcció completa en què vaig rebre el producte:
  3. Correu amb el qual vaig gestionar la meva compra:
  4. Producte adquirit en la seva plataforma objecte de devolució:
  5. Data de compra:
  6. Data de lliurament al meu domicili de l'producte:

Sol·licito que gestionin la devolució del producte.