ENVIAMENTS GRATUÏTS A PARTIR DE 363 € (només a Espanya) Per a la resta de Països consultar ports

Avís Legal

Avís Legal i Política de privacitat

El present AVÍS LEGAL té com a finalitat posar en coneixement de l'usuari les condicions per a la utilització de la pàgina web Sportgarrido.com i totes les pàgines que el conformen, incloent els seus perfils en xarxes socials.

  1. DADES DEL TITULAR DEL WEB

El present lloc web, En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l'informem que les dades personals facilitades pels usuaris d'aquesta web en les seves diferents formularis seran incorporades i tractades en un o més fitxers titularitat de SPORT GARRIDO, SA amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per via electrònica, de futures notícies i novetats relacionades amb la nostra empresa.

Les dades que se sol·liciten en els diferents formularis marcats amb asterisc (*) són les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei sol·licitat o poder contactar amb l'usuari.

L'usuari garanteix la veracitat de les dades personals proporcionats, sent l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a SPORT GARRIDO, SA a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes o incompletes.

En cas que l'usuari inclogui dades personals de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

SPORT GARRIDO, SA es compromet a no cedir les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris d'aquesta web a terceres persones o empreses sense el consentiment previ, exprés, informat i inequívoc de l'afectat.

Els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació de l'tractament, oposició i portabilitat reconeguts en l'actual legislació mitjançant comunicació escrita a l'responsable de l'tractament que se cita a baix, oa l'adreça de correu electrònic: o mitjançant el formulari d'exercici de drets proporcionat a l'adreça abans indicada.

L'acceptació dels termes exposats en aquesta política de privacitat és necessària per a l'enviament i transmissió de la sol·licitud realitzada, i és possible que també se li demani el seu consentiment per al tractament de les seves dades facilitades. Responsable de l'Tractament: SPORT GARRIDO, SA

CONDE CIFUENTES, 19 BAIX

GRANADA

GRANADA

Sportgarrido.com, és titularitat de SPORT GARRIDO SA amb CIF: A-18075655 amb DOMICILI SOCIAL en carrer Comte Cifuentes, 19 (18005) - Granada.

El lloc web posa a disposició de l'usuari els següents canals de contacte per exercitar els drets que l'assisteixin o per a qualsevol consulta. Aquests canals de contacte són:

Adreça de contacte postal: carrer Comte Cifuentes, 19 (18005) - Granada.

Telèfon d'atenció a client: 958 25 06 55

Adreça de correu electrònic: info@sportgarrido.com

SPORT GARRIDO SA és titular d'un fitxer de titularitat privada denominat "FITXER DE SPORT GARRIDO", que es troba inscrit en l'AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES conforme a dret. Pot consultar-lo en qualsevol moment mitjançant el web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  1. Protecció de dades personals

En el present apartat s'informa a l'usuari de la pàgina web Sportgarrido.com dels aspectes tècnics i legals de l'tractament de dades aportades per qualsevol mitjà, en el present lloc web.

2.1-TRACTAMENT

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les seves dades seran incloses en un fitxer de tractament de dades de titularitat privada d'què és responsable SPORT GARRIDO SA

La finalitat d'aquest fitxer és:

  1. Poder presentar informació als usuaris que es posen en contacte amb el lloc web Sportgarrido.com.
  2. Creació de campanyes pròpies d'informació als nostres usuaris mitjançant correu electrònic o butlletins de notícies amb contingut informatiu.
  3. Creació de campanyes publicitàries pròpies i de tercers associats a Sportgarrido.com.

 

Quan l'usuari es dóna d'alta en el lloc web Sportgarrido.com, de manera automàtica, el nostre sistema envia un e-mail confirmant a l'usuari l'alta a la plataforma.

Un cop confirmada el compte d'usuari, el lloc web genera, de manera automàtica, notificacions sobre l'estat del compte de l'usuari. Per a això utilitzem els sistemes "MailChimp" i "Sendinblue", A més de recursos propis. Aquí podeu comprovar les condicions d'aquests serveis: http://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-and-eu-safe-harbor

https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/

Sportgarrido.com envia comunicacions comercials o newsletters als usuaris que conformen la seva base de dades mitjançant els sistemes "MailChimp" i "Sendinblue", A més de recursos propis. Aquí podeu comprovar les condicions d'aquests serveis: http://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-and-eu-safe-harbor

https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/

En qualsevol cas si ha rebut l'email per error li preguem es posi en contacte amb el nostre suport mitjançant el correu electrònic: info@sportgarrido.com

Sportgarrido.com obtindrà permís de l'usuari mitjançant el programa d'enviament de correu electrònic que estimi oportú mitjançant un correu electrònic denominat "SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA BASE DE DADES".

En qualsevol cas l'usuari té l'opció de desubscriure de qualsevol notificació rebuda mitjançant correu electrònic. Sportgarrido.com, en l'àmbit de les seves campanyes d'e-mail màrqueting, facilitarà a l'usuari l'opció desubscriure a cadascun dels enviaments que realitzi.

Si per qualsevol circumstància, l'usuari no pogués fer-ho mitjançant aquesta opció, podrà posar-se en contacte, mitjançant qualsevol dels mitjans especificats en el punt 1 d'aquest AVÍS LEGAL, per donar de baixa les seves dades. Sportgarrido.com es compromet a realitzar aquesta acció en el menor temps possible.

Sportgarrido.com es troba altament sensibilitzada amb la lluita anti SPAM i PHISHING. En cas que vostè estigui rebent enviaments comercials de la plataforma Sportgarrido.com o que rebi constants peticions per a canvis de compte no autoritzats, preguem ens ho comuniqui immediatament mitjançant la nostra adreça de correu electrònic: info@sportgarrido.com

2.1.2 - Especificacions respecte de l'formulari de contacte

Sportgarrido.com posa a disposició dels seus usuaris un formulari de contacte a la URL https://www.sportgarrido.com/contacto/

Aquest formulari de contacte té per objecte atendre les sol·licituds d'informació dels usuaris. L'única finalitat d'aquestes dades és poder gestionar d'una manera eficient la seva sol·licitud d'informació.

En cap cas la utilització d'aquest formulari de contacte suposa la subscripció a butlletins informatius o campanyes d'e-mail màrqueting. Sportgarrido.com obtindrà consentiment exprés de l'usuari per a realitzar aquestes campanyes mitjançant el correu de subscripció oportú en cada moment.

2.2-CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les seves dades de caràcter personal, en cap cas seran cedides a tercers ni utilitzades amb cap altra finalitat que l'especificada en el present AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT sense el seu consentiment i preavís.

2.3-EXERCICI DE DRETS "ARC"

L'usuari del lloc web Sportgarrido.com, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: info@sportgarrido.com

SPORT GARRIDO SA es compromet a gestionar els drets "ARCO" al més aviat possible i mantenir informat a l'usuari en tot moment de l'estat de la seva sol·licitud.

2.4-XARXES SOCIALS I CANALS DE COMUNICACIÓ SOCIALS

El lloc web Sportgarrido.com, compta amb perfils socials a les següents xarxes socials: Facebook i Instagram. El titular d'aquestes xarxes socials és Sportgarrido.com.

El titular del web es compromet a realitzar una gestió transparent i d'acord amb les polítiques d'ús d'aquestes xarxes socials en tot moment.

  1. Propietat industrial i intel·lectual

El contingut d'el lloc Sportgarrido.com, excepte indicació expressa, és propietat del seu titular SPORT GARRIDO SA Aquest contingut engloba textos, imatges, dades i logos. El logo i la marca "SPORT GARRIDO", de el present lloc web, es troben registrats a l'OEPM i per tant assistits per la protecció legal oportuna.

Correspon a titular de la pàgina web l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i en concret els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La consulta i descàrrega per part de l'usuari d'algun dels elements de la pàgina web, no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquests elements.

El lloc Sportgarrido.com, permet l'ús temporal i mitjançant còpia privada d'algun dels anteriors elements exposats, sempre que no tinguin com a finalitat l'ús comercial o professional.

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El lloc web Sportgarrido.com pot contenir articles d'opinió, comentaris d'usuaris i altres publicacions. Les opinions expressades pels usuaris del lloc web no podran ser imputables a l'titular del web. Aquestes opinions són responsabilitat exclusiva de l'usuari que les realitza.

  1. FUR I JURISDICCIÓ

El present avís legal i polítiques de privacitat es regeixen per la Llei espanyola. El titular del lloc web Sportgarrido.com i l'usuari, se sotmeten de forma expressa, sempre que sigui disponible per a les parts, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GRANADA (Espanya), per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts derivada de l'accés o utilització de la pàgina web i la prestació de serveis realitzada.